پروژه های انجام شده
 

    خلاصه اي از كارهاي انجام شده توسط مديران مجموعه 

1- تأمين بخشي ازسيمان و ساخت تجهيزات مورد نياز سد و نيروگاه كارون 3

2- تأمين آهن آلات، سيمان، تجهيزات و ماشين آلات وبچينگ پلانت وسيلوهاي سيمان و ساخت سوله و سالن اداري برج تلويزيوني و مخابراتي ميلاد

3- تأمين آهن آلات ، سيمان، تجهيزات و ماشين آلات و مواد افزودني بتن ، قالب لغزنده و تخته هاي قالب بندي  و زير پائي ، لوله آهني نيروگاه 1000 مگاواتي شهيد منتظري اصفهان

4- تأمين آهن آلات ، سيمان، ، تجهيزات ، ساخت و خريد قالب وجك هاي قالب لغزنده ، لوله هاي پلي اتيلن ، ماشين آلات و تخته هاي زير پائي و قالب بندي پروژه كارخانه 3000 تني سيمان مسجدسليمان

 5- تأمين بخشي از سيمان مورد نياز پروژه هاي كارون 2  

6- تأمين آهن آلات، سيمان، تجهيزات ، ماشين آلات و قالب پروژه گلدسته هاي مصلي تهران

7- تأمين سيمان پروژه هاي راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو تهران )

9- تأمين آهن آلات، لوله آهني ، سيمان، مواد افزودني بتن و تجهيزات نيروگاه 1200 مگاواتي شازند اراك

10- واردات بيل بكهو مورد نياز

11-تأمين نئوپرن و ساخت سوله سالن اختلاط مواد و تير ورق كارخانه سيمان مسجد سليمان

12- تأمين آهن آلات ،سيمان، تجهيزات و ماشين آلات نيروگاه 650 مگاواتي سهند

13- تأمين آهن آلات ،سيمان ، قالب و تجهيزات و ماشين آلات آبگير سد اهر

14- تأمين بخشي از آهن آلات نيروگاه سيكل تركيبي شريعتي

15- تأمين آهن آلات ، سيمان شهر جديد پرديس

16- تأمين بخشي ازسيمان و آهن آلات مورد نياز نيروگاه  گازي كازرون

17- تأمين بخشي از سيمان مورد نياز شركت صدر

18- تأمين بخشي ازسيمان مورد نياز نيروگاه 1000 مگاواتي گازي دماوند

19- همكاري در خريد ماشين آلات خط توليد3500 تني طرح توسعه كارخانه سيمان مسجد سليمان

20- تأمين بخشي از تجهيزات مورد نياز نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي

21- تأمين بخشي از  سيمان مورد نياز شركت خوزستان

22- صادرات سيمان به كشور عراق از كارخانجات سيمان ، دورود ،خاش ، كرمان ، ايلام ، بيجار ، هرمزگان و غيره

23- بازرسي كنترل كيفيت حين توليد كالاهاي در حال ساخت خريداري شده توسط اكثر شركتهاي استانها

24- بازرسي كنترل كيفيت كالاهاي خريداري شده توسط شركتهاي استانها

25- تأمين كانكس و تجهيز كارگاه و ساخت ساختمانهاي اداري پروژههاي نيروگاه شهيد منتظري اصفهان ،نيروگاه شازند اراك ، برج ميلاد ، امصلي تهران ، طرح جامع دانشگاه شاهد ، شهر زلزله زده بم (100 دستگاه ) و غيره

26-تأمين گلوله هاي آسياب سيمان مورد نياز كارخانه سيمان مسجد سليمان

27- تأمين سيمان پروژه ساخت پره توربين ( پرتو)

28- تأمين بخشي از سيمان پروژه مقره سازي

29- تأمين بخشي از سيمان كارخانجات كابل سازي

30- تأمين دستگاههاي كنترل آلاينده